/* ]]> */
அத்தம்மாவின் ஆசையும், நேர் செய்த என் கூந்தலும் - கவிதை - ஷஹி

அத்தம்மாவின் ஆசையும், நேர் செய்த என் கூந்தலும் – கவிதை – ஷஹி

நள்ளிரவிலும் உளூச்செய்து மிக்க பேணுதலுடன் தொழுது [மேலும் படிக்க]

அம்மாக்கள் செய்யும் கொலை - ஷஹி

அம்மாக்கள் செய்யும் கொலை – ஷஹி

< நீரஜாட்சீ பெயருக்கு ஏற்றார் போல [மேலும் படிக்க]

நிறமில்லாத இயற்கைதான் 'நான்' - சாகம்பரி - கவிதை போட்டி கவிதை

நிறமில்லாத இயற்கைதான் ‘நான்’ – சாகம்பரி – கவிதை போட்டி கவிதை

நிறமில்லாத இயற்கைதான் ‘நான்’ – சாகம்பரி [மேலும் படிக்க]