/* ]]> */

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 தனுசு ராசி guru peyarchi palan 2013 dhanusu rasi

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள்: தனுசு:  மூலம்; [மேலும் படிக்க]

2012 ராசி பலன் - தனுசு ராசி 2012 ஆண்டு பலன் - thanusu rasi palan

2012 ராசி பலன் – தனுசு ராசி 2012 ஆண்டு பலன் – thanusu rasi palan

2012 ராசி பலன் – தனுசு [மேலும் படிக்க]

சனிப் பெயர்ச்சி   பலன்கள்  தனுசு ராசி

சனிப் பெயர்ச்சி பலன்கள் தனுசு ராசி

தனுசு   இதுவரை சனி பகவான் [மேலும் படிக்க]

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் -  15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை - தனுசு

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் – 15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை – தனுசு

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் [மேலும் படிக்க]