/* ]]> */
யாழ் விருது 2012 - தமிழ் குறும்பட போட்டி ... - அனந்து

யாழ் விருது 2012 – தமிழ் குறும்பட போட்டி … – அனந்து

குறும்படங்கள் மாற்று சினிமாவுக்கான முயற்சியாகவும் , [மேலும் படிக்க]

நல்லதோர் இயக்குனர் அனந்து

நல்லதோர் இயக்குனர் அனந்து

நேசம் மற்றும் யுடான்ஸ் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு [மேலும் படிக்க]

நல்லதோர் வீணை குறும்படம் விமர்சனம் - nallathor veenai tamil short film reviews

நல்லதோர் வீணை குறும்படம் விமர்சனம் – nallathor veenai tamil short film reviews

நல்லதோர் வீணை குறும்படம் – விமர்சனம் [மேலும் படிக்க]

குறும்படக் கார்னர் : " துருவ நட்சத்திரம் " - ஷஹி

குறும்படக் கார்னர் : ” துருவ நட்சத்திரம் ” – ஷஹி

துருவநட்சத்திரம் சிறந்த குறும்படம் விருதுகள் பல [மேலும் படிக்க]

"குப்பை".....குறும்படம் கூறும் செய்தி!

“குப்பை”…..குறும்படம் கூறும் செய்தி!

குறும்படங்கள் மேல் எப்போதும் ஓர் ஆர்வம் [மேலும் படிக்க]