/* ]]> */
ஆறு மனமே ஆறு - கவிதை - அபி

ஆறு மனமே ஆறு – கவிதை – அபி

ஆறு மனமே ஆறு – கவிதை [மேலும் படிக்க]

நீ -  காதல் கவிதை - அபி - tamil love poem - kathal kavithai - Abhi

நீ – காதல் கவிதை – அபி – tamil love poem – kathal kavithai – Abhi

நீ –  காதல் கவிதை – [மேலும் படிக்க]

கவிந்த இருள் - கவிதை - ஷஹி

கவிந்த இருள் – கவிதை – ஷஹி

  ( pic crtsy – [மேலும் படிக்க]

அவன் முரணானவன் - கவிதை - அபி

அவன் முரணானவன் – கவிதை – அபி

அவன் முரணானவன்   அவன் முரணானவன் [மேலும் படிக்க]

ஒரு புல்வெட்டி வாங்கச் சென்ற போது தெரிய வந்தவை - கவிதை - ஷஹி

ஒரு புல்வெட்டி வாங்கச் சென்ற போது தெரிய வந்தவை – கவிதை – ஷஹி

  வரம்பின்றி வளர்ந்துவிடும் புல்தரையைச்சமன் செய்ய [மேலும் படிக்க]

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு - கவிதை - திருப்பூர் முருகானந்தன்

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு – கவிதை – திருப்பூர் முருகானந்தன்

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு – கவிதை நாகரீகம் [மேலும் படிக்க]

கடுங்கருப்பின் ஒரு புர்கா - கவிதை - ஷஹி

கடுங்கருப்பின் ஒரு புர்கா – கவிதை – ஷஹி

  அகன்ற கழுத்தின் புர்கா.. ஆரங்கள் [மேலும் படிக்க]

முத்தச் சண்டைக்காரன் ! - கவிதை - அபி - mutham kavithai

முத்தச் சண்டைக்காரன் ! – கவிதை – அபி – mutham kavithai

 முத்தச் சண்டைக்காரன் ! – கவிதை [மேலும் படிக்க]

வரிசை தப்பிய பாடல் - கவிதை

வரிசை தப்பிய பாடல் – கவிதை

  மிகவும் பயந்திருந்த விழிகளில் வழி [மேலும் படிக்க]

எழுத்து வட்டம் - கவிதை - அபி

எழுத்து வட்டம் – கவிதை – அபி

எழுத்து வட்டம் – கவிதை – [மேலும் படிக்க]