/* ]]> */
பழமொழிகளில் வாக்கும் போக்கும் - முனைவர் சேதுராமன்

பழமொழிகளில் வாக்கும் போக்கும் – முனைவர் சேதுராமன்

பழமொழிகளில் வாக்கும் போக்கும் முனைவர் சி.சேதுராமன், [மேலும் படிக்க]

களவு பற்றிய சர்ச்சை பழமொழிகளும் அர்த்தங்களும்  - முனைவர் சேதுராமன்

களவு பற்றிய சர்ச்சை பழமொழிகளும் அர்த்தங்களும் – முனைவர் சேதுராமன்

களவு முனைவர் சி.சேதுராமன், இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, மா.மன்னர் கல்லூரி, புதுக்கோட்டை. E. [மேலும் படிக்க]