/* ]]> */
நீ -  காதல் கவிதை - அபி - tamil love poem - kathal kavithai - Abhi

நீ – காதல் கவிதை – அபி – tamil love poem – kathal kavithai – Abhi

நீ –  காதல் கவிதை – [மேலும் படிக்க]

வரிசை தப்பிய பாடல் - கவிதை

வரிசை தப்பிய பாடல் – கவிதை

  மிகவும் பயந்திருந்த விழிகளில் வழி [மேலும் படிக்க]

 கவிதையாய்  கசியும் காதல் -  ஷஹி

கவிதையாய் கசியும் காதல் – ஷஹி

அழகன் நீ என்ற என் ஒற்றை [மேலும் படிக்க]

உனக்கான என் வானவில் - கவிதை - வீரை. பி . இளஞ்சேட்சென்னி

உனக்கான என் வானவில் – கவிதை – வீரை. பி . இளஞ்சேட்சென்னி

வனாந்தரங்களையும் மனித சஞ்சாரமற்ற பிரதேசங்களையும் முதிய [மேலும் படிக்க]

காதல் .... கல்யாணம் .....  - ஷ்ராவணி

காதல் …. கல்யாணம் ….. – ஷ்ராவணி

க.மு , க.பி காதல் … [மேலும் படிக்க]

இலக்கணக் காதலும் இலக்கிய காதலும் -  காதல் கவிதை - அபி

இலக்கணக் காதலும் இலக்கிய காதலும் – காதல் கவிதை – அபி

காதல் கவிதை – இலக்கணக் காதலும் [மேலும் படிக்க]

கருணை மட்டறுப்பு -  கவிதை - ஷஹி

கருணை மட்டறுப்பு – கவிதை – ஷஹி

சம்பாஷணைகளின் முடிவிலான மௌனங்கள் பதட்டம் தெறிக்கும் [மேலும் படிக்க]

இட்டுத் தொலையாத முத்தம் - ஷஹி

இட்டுத் தொலையாத முத்தம் – ஷஹி

இதுவா அதுவா ஈரமிக்கது எந்த சொல்? [மேலும் படிக்க]

காதல் கீதை - கவிதை - முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

காதல் கீதை – கவிதை – முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது! [மேலும் படிக்க]

புதியதும் மேலும் புதிய ஒன்றும் - கவிதை - ஷஹி

புதியதும் மேலும் புதிய ஒன்றும் – கவிதை – ஷஹி

  ஷஹியின் கவிதைகள் ஆழ்மனசுக் கவிதைகள்… [மேலும் படிக்க]