/* ]]> */
 காகம் தேடல் - கவிதை - அபர்ணா

காகம் தேடல் – கவிதை – அபர்ணா

  காகம் தேடல் – கவிதை [மேலும் படிக்க]

ஏழை சிரித்தான் - புதுக்கவிதை - முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

ஏழை சிரித்தான் – புதுக்கவிதை – முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

ஏழை சிரித்தான் – புதுக்கவிதை – [மேலும் படிக்க]

அவன் முரணானவன் - கவிதை - அபி

அவன் முரணானவன் – கவிதை – அபி

அவன் முரணானவன்   அவன் முரணானவன் [மேலும் படிக்க]

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு - கவிதை - திருப்பூர் முருகானந்தன்

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு – கவிதை – திருப்பூர் முருகானந்தன்

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு – கவிதை நாகரீகம் [மேலும் படிக்க]

நடைபாதை வீடு - கவிதை - சுரேஷ்குமார் - tamil kavithai

நடைபாதை வீடு – கவிதை – சுரேஷ்குமார் – tamil kavithai

நடைபாதை வீடு – கவிதை – [மேலும் படிக்க]

திருநங்கை - கவிதை - முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

திருநங்கை – கவிதை – முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

திருநங்கை ! ஆண் தேவதைகள் நாங்கள்! [மேலும் படிக்க]

எழுத்து வட்டம் - கவிதை - அபி

எழுத்து வட்டம் – கவிதை – அபி

எழுத்து வட்டம் – கவிதை – [மேலும் படிக்க]

சுதந்திரம் ... கம்பிகளுக்குப் பின்னால் - மன்னார் அமுதன்

சுதந்திரம் … கம்பிகளுக்குப் பின்னால் – மன்னார் அமுதன்

சுதந்திரம் … கம்பிகளுக்குப் பின்னால்   [மேலும் படிக்க]

கிறுஸ்துமஸ் சிறப்பு கவிதை - ஏசு கிறிஸ்து - முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

கிறுஸ்துமஸ் சிறப்பு கவிதை – ஏசு கிறிஸ்து – முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

கிறுஸ்துமஸ் சிறப்பு கவிதை – ஏசு [மேலும் படிக்க]

   ஊழிக்காற்று  - கவிதை -சாகம்பரி

ஊழிக்காற்று – கவிதை -சாகம்பரி

தடுப்பார் யாருமின்றி பற்றற்று ஒரு காற்றாக [மேலும் படிக்க]