/* ]]> */
ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள் - இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்

ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள் – இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்

  இஸ்லாம் என்றால் சாந்தி , [மேலும் படிக்க]

"பசியெனும் முள்"

“பசியெனும் முள்”

இப்படியாக: நோன்பு நாட்களில் கடிகார முள்ளும் [மேலும் படிக்க]

இறை(அ)ஞ்சுகிறேன்.. (கவிதை)

இறை(அ)ஞ்சுகிறேன்.. (கவிதை)

தந்தைக்கு அஞ்சி தாயை நாடும் பிள்ளையைப் [மேலும் படிக்க]

நோன்பு திறக்க உப்பும், அப்பாக்களின் அன்பும்

நோன்பு திறக்க உப்பும், அப்பாக்களின் அன்பும்

உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சாந்தியும் சமாதானமும் [மேலும் படிக்க]