/* ]]> */
கவிந்த இருள் - கவிதை - ஷஹி

கவிந்த இருள் – கவிதை – ஷஹி

  ( pic crtsy – [மேலும் படிக்க]

காதல் சொடுக்கி - கவிதை - ஷஹி

காதல் சொடுக்கி – கவிதை – ஷஹி

( picture courtesy – es.dreamstime.com [மேலும் படிக்க]

வர்ணங்கள் ஒளிரு முன் உடைந்த  ஒரு குமிழ் - கவிதை - ஷஹி

வர்ணங்கள் ஒளிரு முன் உடைந்த ஒரு குமிழ் – கவிதை – ஷஹி

  ( picture courtesy heavensgain.com [மேலும் படிக்க]

ஒரு புல்வெட்டி வாங்கச் சென்ற போது தெரிய வந்தவை - கவிதை - ஷஹி

ஒரு புல்வெட்டி வாங்கச் சென்ற போது தெரிய வந்தவை – கவிதை – ஷஹி

  வரம்பின்றி வளர்ந்துவிடும் புல்தரையைச்சமன் செய்ய [மேலும் படிக்க]

ஹை ஹை ஹைக்கூ ...! -  அனந்து ...

ஹை ஹை ஹைக்கூ …! – அனந்து …

  தேர்தல்  ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை [மேலும் படிக்க]

கருணை மட்டறுப்பு -  கவிதை - ஷஹி

கருணை மட்டறுப்பு – கவிதை – ஷஹி

சம்பாஷணைகளின் முடிவிலான மௌனங்கள் பதட்டம் தெறிக்கும் [மேலும் படிக்க]

சகிக்க முடியாதவர்கள் - கவிதை - பிரியன்

சகிக்க முடியாதவர்கள் – கவிதை – பிரியன்

      புரிந்தவைகள் யாருக்கும் [மேலும் படிக்க]

நம் கானங்களின் நினைவு நாளில் - கவிதை - ஷஹி

நம் கானங்களின் நினைவு நாளில் – கவிதை – ஷஹி

நம் பாடல் பெட்டிகளின் சாவிகளை நாம் [மேலும் படிக்க]

குமிழ்வீட்டின் திறவுகோல் - கவிதை - ராகவன்

குமிழ்வீட்டின் திறவுகோல் – கவிதை – ராகவன்

குமிழ்வீட்டின் திறவுகோல் – ராகவன் மழைநீரினால் [மேலும் படிக்க]

புதியதும் மேலும் புதிய ஒன்றும் - கவிதை - ஷஹி

புதியதும் மேலும் புதிய ஒன்றும் – கவிதை – ஷஹி

  ஷஹியின் கவிதைகள் ஆழ்மனசுக் கவிதைகள்… [மேலும் படிக்க]