/* ]]> */
அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 13

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 13

ஷிவகோரி –சுயம்பு லிங்கம் (நன்றி கூகுள்) [மேலும் படிக்க]

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 10

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 10

  சக்தி பீடம் சக்தியின் துணை [மேலும் படிக்க]

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 9

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 9

                        தால் ஏரி அழகு ஏரியைத் [மேலும் படிக்க]

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 8

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 8

ஸ்ரீநகர் ஓம் நமசிவாய! ஸ்ரீநகர் சங்கராச்சாரியார் [மேலும் படிக்க]

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 7

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 7

ஈசனின்ஆசிர்வாதத்தால் பனி லிங்கம் தரிசனம் நல்லபடியாக [மேலும் படிக்க]

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 4

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 4

                                            அமர்நாத் சொர்க்கபூமியான காஷ்மீரின் [மேலும் படிக்க]

திருக்கயிலாய மானசரோவர் முக்தினாத் யாத்திரை 10 - பாபா நளினி

திருக்கயிலாய மானசரோவர் முக்தினாத் யாத்திரை 10 – பாபா நளினி

  அர்ஜுனன் பாசுபத அஸ்த்திரம் பெறும் [மேலும் படிக்க]

திருக்கயிலாய மானசரோவர் முக்தினாத் யாத்திரை 5 - பாபா நளினி

திருக்கயிலாய மானசரோவர் முக்தினாத் யாத்திரை 5 – பாபா நளினி

திபெத்-உலகிலேயே மிக உயர்ந்த பீடபூமி இந்தப் [மேலும் படிக்க]

திருக்கயிலாய,மானசரோவர்,முக்தினாத் யாத்திரை- பயணக் கட்டுரைத் தொடர் - 1 - பாபா நளினி

திருக்கயிலாய,மானசரோவர்,முக்தினாத் யாத்திரை- பயணக் கட்டுரைத் தொடர் – 1 – பாபா நளினி

எனக்கு  வேண்டும்  வரங்களை இசைப்பேன்  கேளாய் [மேலும் படிக்க]