/* ]]> */
மானங்கெட்ட நிர்வாகம் + மதிகெட்ட மக்கள் = மாஹியின் மரணம்

மானங்கெட்ட நிர்வாகம் + மதிகெட்ட மக்கள் = மாஹியின் மரணம்

  ஹரியானா மாநிலத்தின் மானேஸ்வர் கிராமத்தில் [மேலும் படிக்க]

ஜெய்பூர் இலக்கியத்திருவிழா - ஓப்ரா வின்ப்ஃப்ரேவின் வருகை

ஜெய்பூர் இலக்கியத்திருவிழா – ஓப்ரா வின்ப்ஃப்ரேவின் வருகை

ஜெய்ப்பூரின் இலக்கியத்திருவிழாவிற்கு சல்மான் ருஷ்டி வருவாரா [மேலும் படிக்க]