/* ]]> */
என்பும் உரியது - கவிதை - ஷஹி

என்பும் உரியது – கவிதை – ஷஹி

( pic courtesy buy and [மேலும் படிக்க]

மக்சீம் கார்க்கியின் "தாய்"...வாசிக்கலாம் வாங்க....

மக்சீம் கார்க்கியின் “தாய்”…வாசிக்கலாம் வாங்க….

மாபெரும் ருஷ்ய எழுத்தாளரான மக்சீம் கார்க்கியின் [மேலும் படிக்க]