/* ]]> */
20 லட்சம் ஹிட்ஸ் தொட வைத்த வாசகர்களுக்கு நன்றி !

20 லட்சம் ஹிட்ஸ் தொட வைத்த வாசகர்களுக்கு நன்றி !

20 லட்சம் ஹிட்ஸ் தொட வைத்த [மேலும் படிக்க]

மூன்றாம் கோணம் பொங்கல் மலர் - வாசகர்களுக்கு சமர்ப்பணம்

மூன்றாம் கோணம் பொங்கல் மலர் – வாசகர்களுக்கு சமர்ப்பணம்

மூன்றாம் கோணம் பொங்கல் மலர் – [மேலும் படிக்க]

மூன்றாம்கோணம் சந்திப்பு - ஒரு தொகுப்பு

மூன்றாம்கோணம் சந்திப்பு – ஒரு தொகுப்பு

சென்ற ஞாயிறு 6/11/2011 அன்று க்ரோம்பெட்டில் [மேலும் படிக்க]

கட்ரினா கைஃப் அக்ஷைகுமார் மோதல்

கட்ரினா கைஃப் அக்ஷைகுமார் மோதல்

படத்தின் நாயகன் அக்ஷைகுமார் அவருக்காக காத்திருந்து நொந்து போய்விட்டார். கட்ரினா உள்ளே வந்ததும் அக்ஷய் அவரை வழியிலேயே சந்தித்து முறையிட்டார். சில சூடான வார்த்தைகள் பரிமாறப்பட்டன.

உயர் ரத்த அழுத்தம் [HYPERTENSION]

உயர் ரத்த அழுத்தம் [HYPERTENSION]

உயர் ரத்த அழுத்தம் இந்தியர்களிடையே அதிகரித்து [மேலும் படிக்க]