/* ]]> */
 கவிதையாய்  கசியும் காதல் -  ஷஹி

கவிதையாய் கசியும் காதல் – ஷஹி

அழகன் நீ என்ற என் ஒற்றை [மேலும் படிக்க]

உலகின் சிறந்த காதல் - கதை , கவிதை , பாடல் , படம் , மற்றும் காதலன் ! - ஷஹி

உலகின் சிறந்த காதல் – கதை , கவிதை , பாடல் , படம் , மற்றும் காதலன் ! – ஷஹி

உலகின் ஆகச்சிறந்த காதல் கதை : [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - மேகத்தத் தூது விட்டா

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – மேகத்தத் தூது விட்டா

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: ஓடுகிற [மேலும் படிக்க]

" முத்தம் " - ஜெயசீலன் கவிதைகள்

” முத்தம் ” – ஜெயசீலன் கவிதைகள்

முத்தம் எனக்குள் நான் உன்னைப் பருகிக்கொள்ளவும் உனக்குள் நீ [மேலும் படிக்க]

இந்தக் கவிதையும்..

இந்தக் கவிதையும்..

இந்தப் பேனா நீ கொடுத்தது தான்.. [மேலும் படிக்க]

வைக்கம் முகம்மது பஷீரின் "பால்ய கால சகி" வாசிக்கலாம் வாங்க- 15

வைக்கம் முகம்மது பஷீரின் “பால்ய கால சகி” வாசிக்கலாம் வாங்க- 15

வைக்கம் முகம்மது பஷீர்: ஜனவரி 19 [மேலும் படிக்க]