/* ]]> */
குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 கடக ராசி guru peyarchi palan 2012 kadaga rasi

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 கடக ராசி guru peyarchi palan 2012 kadaga rasi

 குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 கடக [மேலும் படிக்க]

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் -  15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை - தனுசு

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் – 15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை – தனுசு

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் [மேலும் படிக்க]