/* ]]> */
இட்டுத் தொலையாத முத்தம் - ஷஹி

இட்டுத் தொலையாத முத்தம் – ஷஹி

இதுவா அதுவா ஈரமிக்கது எந்த சொல்? [மேலும் படிக்க]

என் கண்ணீர் பிடிக்கும் கோப்பை . . ஷஹி

என் கண்ணீர் பிடிக்கும் கோப்பை . . ஷஹி

  நீ சஞ்சரிக்கும் வெளிகளின் தூரம் [மேலும் படிக்க]

" முத்தம் " - ஜெயசீலன் கவிதைகள்

” முத்தம் ” – ஜெயசீலன் கவிதைகள்

முத்தம் எனக்குள் நான் உன்னைப் பருகிக்கொள்ளவும் உனக்குள் நீ [மேலும் படிக்க]

இந்தக் கவிதையும்..

இந்தக் கவிதையும்..

இந்தப் பேனா நீ கொடுத்தது தான்.. [மேலும் படிக்க]

முத்தக்காண்டம் - 4

முத்தக்காண்டம் – 4

காதல் முத்தம்…. முத்தங்கள்.. இதழ்கள் பேசும் [மேலும் படிக்க]