/* ]]> */
சொல்லவில்லை நீ - காதல் கவிதை - Sadhu Chandu

சொல்லவில்லை நீ – காதல் கவிதை – Sadhu Chandu

சொல்லவில்லை நீ – காதல் கவிதை [மேலும் படிக்க]

ஆறு மனமே ஆறு - கவிதை - அபி

ஆறு மனமே ஆறு – கவிதை – அபி

ஆறு மனமே ஆறு – கவிதை [மேலும் படிக்க]

அழகு ராட்சசி - கவிதை நூல் வெளியீடு - முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

அழகு ராட்சசி – கவிதை நூல் வெளியீடு – முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

அனைவருக்கும் வணக்கம், என்னுடைய முதல் கவிதை [மேலும் படிக்க]

கவிந்த இருள் - கவிதை - ஷஹி

கவிந்த இருள் – கவிதை – ஷஹி

  ( pic crtsy – [மேலும் படிக்க]

அவன் முரணானவன் - கவிதை - அபி

அவன் முரணானவன் – கவிதை – அபி

அவன் முரணானவன்   அவன் முரணானவன் [மேலும் படிக்க]

ஒரு புல்வெட்டி வாங்கச் சென்ற போது தெரிய வந்தவை - கவிதை - ஷஹி

ஒரு புல்வெட்டி வாங்கச் சென்ற போது தெரிய வந்தவை – கவிதை – ஷஹி

  வரம்பின்றி வளர்ந்துவிடும் புல்தரையைச்சமன் செய்ய [மேலும் படிக்க]

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு - கவிதை - திருப்பூர் முருகானந்தன்

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு – கவிதை – திருப்பூர் முருகானந்தன்

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு – கவிதை நாகரீகம் [மேலும் படிக்க]

மனுஷ்யபுத்திரனின் பசித்த பொழுது - வாசிக்கலாம் வாங்க 28

மனுஷ்யபுத்திரனின் பசித்த பொழுது – வாசிக்கலாம் வாங்க 28

பசித்த பொழுது கவிதைத் தொகுப்பு பசித்த [மேலும் படிக்க]

நடைபாதை வீடு - கவிதை - சுரேஷ்குமார் - tamil kavithai

நடைபாதை வீடு – கவிதை – சுரேஷ்குமார் – tamil kavithai

நடைபாதை வீடு – கவிதை – [மேலும் படிக்க]

கடுங்கருப்பின் ஒரு புர்கா - கவிதை - ஷஹி

கடுங்கருப்பின் ஒரு புர்கா – கவிதை – ஷஹி

  அகன்ற கழுத்தின் புர்கா.. ஆரங்கள் [மேலும் படிக்க]