/* ]]> */
திருக்கயிலாய மானசரோவர் முக்தினாத் யாத்திரை 4 - பாபா நளினி

திருக்கயிலாய மானசரோவர் முக்தினாத் யாத்திரை 4 – பாபா நளினி

காட்மண்டுவில் இது போன்ற பாலங்கள் அதிகம் [மேலும் படிக்க]

திருக்கயிலாய மானசரோவர் முக்தினாத் யாத்திரை - பாபா நளினி

திருக்கயிலாய மானசரோவர் முக்தினாத் யாத்திரை – பாபா நளினி

  நேபாள மலைத்தொடர் – விமானத்திலிருந்து [மேலும் படிக்க]