/* ]]> */
சொல்லவில்லை நீ - காதல் கவிதை - Sadhu Chandu

சொல்லவில்லை நீ – காதல் கவிதை – Sadhu Chandu

சொல்லவில்லை நீ – காதல் கவிதை [மேலும் படிக்க]

நீ -  காதல் கவிதை - அபி - tamil love poem - kathal kavithai - Abhi

நீ – காதல் கவிதை – அபி – tamil love poem – kathal kavithai – Abhi

நீ –  காதல் கவிதை – [மேலும் படிக்க]

 கவிதையாய்  கசியும் காதல் -  ஷஹி

கவிதையாய் கசியும் காதல் – ஷஹி

அழகன் நீ என்ற என் ஒற்றை [மேலும் படிக்க]

காதல் கீதை - கவிதை - முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

காதல் கீதை – கவிதை – முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது! [மேலும் படிக்க]

இதய தீபாவளி - காதல் கவிதை - அபி

இதய தீபாவளி – காதல் கவிதை – அபி

காதல் கவிதைகள் எழுதுவதில் மன்னன் அபியின் [மேலும் படிக்க]

படிக்கக் கூடாத கவிதை

படிக்கக் கூடாத கவிதை

* அவனுக்கும் அவளுக்கும் இடையில் வெட்கம் [மேலும் படிக்க]