/* ]]> */
கவிந்த இருள் - கவிதை - ஷஹி

கவிந்த இருள் – கவிதை – ஷஹி

  ( pic crtsy – [மேலும் படிக்க]

ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள் - இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்

ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள் – இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்

  இஸ்லாம் என்றால் சாந்தி , [மேலும் படிக்க]

அத்தம்மாவின் ஆசையும், நேர் செய்த என் கூந்தலும் - கவிதை - ஷஹி

அத்தம்மாவின் ஆசையும், நேர் செய்த என் கூந்தலும் – கவிதை – ஷஹி

நள்ளிரவிலும் உளூச்செய்து மிக்க பேணுதலுடன் தொழுது [மேலும் படிக்க]

நோன்பு திறக்க உப்பும், அப்பாக்களின் அன்பும்

நோன்பு திறக்க உப்பும், அப்பாக்களின் அன்பும்

உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சாந்தியும் சமாதானமும் [மேலும் படிக்க]