/* ]]> */
கடல் பாசி புட்டிங்

கடல் பாசி புட்டிங்

  கடல் பாசியை அகர் அகர் [மேலும் படிக்க]

கங்கைக்காக உயிர் துறந்த நிகமானந்தா - அஞ்சலி

கங்கைக்காக உயிர் துறந்த நிகமானந்தா – அஞ்சலி

“ கங்கே ச யமுநே சைவ [மேலும் படிக்க]

"பசியெனும் முள்"

“பசியெனும் முள்”

இப்படியாக: நோன்பு நாட்களில் கடிகார முள்ளும் [மேலும் படிக்க]

இறை(அ)ஞ்சுகிறேன்.. (கவிதை)

இறை(அ)ஞ்சுகிறேன்.. (கவிதை)

தந்தைக்கு அஞ்சி தாயை நாடும் பிள்ளையைப் [மேலும் படிக்க]