/* ]]> */
சென்னையில் எஸ்.ராவின் இலக்கியச் சொற்பொழிவு

சென்னையில் எஸ்.ராவின் இலக்கியச் சொற்பொழிவு

23.11.2011 அன்று சென்னை ரஷ்ய கலாச்சார [மேலும் படிக்க]

தஸ்தயேவ்ஸ்கியின் "வெண்ணிற இரவுகள்"- வாசிக்கலாம் வாங்க 19

தஸ்தயேவ்ஸ்கியின் “வெண்ணிற இரவுகள்”- வாசிக்கலாம் வாங்க 19

ஃபியோதர் தஸ்தயேவ்ஸ்கியின் வெண்ணிற இரவுகள்- ஒரே [மேலும் படிக்க]

தஸ்தாயேவ்ஸ்கியின், எம்.ஏ.சுசீலா தமிழாக்கிய.."குற்றமும் தண்டனையும்" வாசிக்கலாம் வாங்க

தஸ்தாயேவ்ஸ்கியின், எம்.ஏ.சுசீலா தமிழாக்கிய..”குற்றமும் தண்டனையும்” வாசிக்கலாம் வாங்க

பியோதர் தஸ்தயேவ்ஸ்கி;நவம்பர் 11, 1821 இல் [மேலும் படிக்க]