/* ]]> */
உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறுதானியங்களின் பங்கு

உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறுதானியங்களின் பங்கு

( pic crtsy ; homecooksrecipe.com) [மேலும் படிக்க]

பொட்டு கடலை தேங்காய் ஜாம்

பொட்டு கடலை, தேங்காய் ஜாம் – [மேலும் படிக்க]

தேங்காய் பால் கஞ்சி

தேங்காய் பால் கஞ்சி – காலை [மேலும் படிக்க]

மிக்ஸ் வெஜ் சூப் போட்டிக்கான சமையல் குறிப்பு – சபீனா

மிக்ஸ் வெஜ் சூப்    தேவையான பொருட்கள் :   காரெட் - 50 கிராம் [மேலும் படிக்க]

20 லட்சம் ஹிட்ஸ் சமையல் குறிப்பு போட்டியில் பங்கு பெறும் குறிப்பு

20 லட்சம் ஹிட்ஸ் சமையல் குறிப்பு போட்டியில் பங்கு பெறும் குறிப்பு

 சமையல் குறிப்பு போட்டியில் பங்கு பெறும் [மேலும் படிக்க]

மஷ்ரூம் காப்சிகம் மசாலா - சமையல் குறிப்பு - சபீனா

மஷ்ரூம் காப்சிகம் மசாலா – சமையல் குறிப்பு – சபீனா

  தேவையான பொருட்கள்  :   [மேலும் படிக்க]

மட்டன் டால்ச்சா - சமையல் - சபீனா

மட்டன் டால்ச்சா – சமையல் – சபீனா

தேவையான பொருட்கள் : மட்டன் (எலும்புடன் கூடியது ) - [மேலும் படிக்க]

செட்டிநாட்டு பலகாரம்-அதிரசம்

செட்டிநாட்டு பலகாரம்-அதிரசம்

தேவையான பொருட்கள்: பச்சை அரிசி—–1படிவெல்லம்———1படி[வெல்லத்தை உடைத்து [மேலும் படிக்க]

செட்டிநாட்டு சமையல் – பாகம்-5 மாசிக்கருவாடு

செட்டிநாட்டு சமையல் – பாகம்-5 மாசிக்கருவாடு

தேவையான பொருட்கள் · மாசிக்கருவாடு-50 gm. [மேலும் படிக்க]

செட்டி நாட்டு சமையல்-பாகம்-3 மீன் குழம்பு, வறுவல்..

செட்டி நாட்டு சமையல்-பாகம்-3 மீன் குழம்பு, வறுவல்..

மீன் குழம்பு: தேவையான பொருட்கள்: *கழுவி [மேலும் படிக்க]