/* ]]> */
வர்ணங்கள் ஒளிரு முன் உடைந்த  ஒரு குமிழ் - கவிதை - ஷஹி

வர்ணங்கள் ஒளிரு முன் உடைந்த ஒரு குமிழ் – கவிதை – ஷஹி

  ( picture courtesy heavensgain.com [மேலும் படிக்க]

சின்னச் சின்னதாய்..பெரியோர்!

சின்னச் சின்னதாய்..பெரியோர்!

பிள்ளைமை! குருவிக்குஞ்சு திருடப்போன இடத்தில் ஏமாற்றம் [மேலும் படிக்க]

'அழகழகாய் அழகு'...(க்) கவிதைகள்

‘அழகழகாய் அழகு’…(க்) கவிதைகள்

தவறும் நொடி! புகைப்படமெடுக்கும் புதிய கைபேசி, [மேலும் படிக்க]

குட்டி மனுஷி (கவிதை)

குட்டி மனுஷி (கவிதை)

கால் முளைத்த புஷ்பம்…. புன் சிரிக்கும் [மேலும் படிக்க]