/* ]]> */
"பசியெனும் முள்"

“பசியெனும் முள்”

இப்படியாக: நோன்பு நாட்களில் கடிகார முள்ளும் [மேலும் படிக்க]

இறை(அ)ஞ்சுகிறேன்.. (கவிதை)

இறை(அ)ஞ்சுகிறேன்.. (கவிதை)

தந்தைக்கு அஞ்சி தாயை நாடும் பிள்ளையைப் [மேலும் படிக்க]

நோன்பு திறக்க உப்பும், அப்பாக்களின் அன்பும்

நோன்பு திறக்க உப்பும், அப்பாக்களின் அன்பும்

உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சாந்தியும் சமாதானமும் [மேலும் படிக்க]