/* ]]> */
உயிர்மையில் ஷஹியின் கவிதை

உயிர்மையில் ஷஹியின் கவிதை

உயிர்மையில் ஷஹியின் கவிதை     [மேலும் படிக்க]

அத்தம்மாவின் ஆசையும், நேர் செய்த என் கூந்தலும் - கவிதை - ஷஹி

அத்தம்மாவின் ஆசையும், நேர் செய்த என் கூந்தலும் – கவிதை – ஷஹி

நள்ளிரவிலும் உளூச்செய்து மிக்க பேணுதலுடன் தொழுது [மேலும் படிக்க]

ஒரு மன்னிப்புக் கோரலை எளிதாக்க . . ஷஹி

ஒரு மன்னிப்புக் கோரலை எளிதாக்க . . ஷஹி

  உலர்ந்திருக்கும் இந்த விடியலை நான் [மேலும் படிக்க]

வாசிக்கலாம் வாங்க...ஸ்டாலின் விருது பெற்ற...வாண்டா வாஸிலெவ்ஸ்காவின் "வானவில்"....

வாசிக்கலாம் வாங்க…ஸ்டாலின் விருது பெற்ற…வாண்டா வாஸிலெவ்ஸ்காவின் “வானவில்”….

இலக்கியம்.. மனித சமூகத்தின் அளவுகோல்.சோஷலிஸ்டு நாகரிகத்தின் [மேலும் படிக்க]