/* ]]> */
கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி பத்ரிநாத் கேதார்நாத் தொடர் 1.

கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி பத்ரிநாத் கேதார்நாத் தொடர் 1.

பிள்ளையார் துதி கஜானனம் பூதகணாதி சேவிதம் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா - ஈச்சனாரி விநாயகர் - ராஜேஸ்வரி

உலக ஒளி உலா – ஈச்சனாரி விநாயகர் – ராஜேஸ்வரி

நமது மூன்றாம் கோணம் ஐந்து லட்சம் [மேலும் படிக்க]