/* ]]> */
இமையத்தின் செடல் - வாசிக்கலாம் வாங்க 33

இமையத்தின் செடல் – வாசிக்கலாம் வாங்க 33

  ” எங்கள் மத்தியில் இன்னுமோர் [மேலும் படிக்க]

வானேறிப் பறக்கும் முத்தத்தின் அலகும் பச்சை நிறத்தொரு காமத்திப்பூவும் - வாசிக்கலாம் வாங்க 32

வானேறிப் பறக்கும் முத்தத்தின் அலகும் பச்சை நிறத்தொரு காமத்திப்பூவும் – வாசிக்கலாம் வாங்க 32

( pic crtsy -poetry-and-art-by-injete-ch…) மனஉளைச்சலும் [மேலும் படிக்க]

பத்மஜா நாராயணனின் தெரிவை - வாசிக்கலாம் வாங்க 31

பத்மஜா நாராயணனின் தெரிவை – வாசிக்கலாம் வாங்க 31

 கவிஞர் பத்மஜா நாராயணன் சென்னையில் பாரத [மேலும் படிக்க]

மலர்வதியின் தூப்புக்காரி - வாசிக்கலாம் வாங்க 30

மலர்வதியின் தூப்புக்காரி – வாசிக்கலாம் வாங்க 30

தேள்கடி மற்றும் சில வகையான ஜூரங்களுக்கு [மேலும் படிக்க]

ராகவன் ஸாம்யேலின் சுனை நீர் - வாசிக்கலாம் வாங்க 29

ராகவன் ஸாம்யேலின் சுனை நீர் – வாசிக்கலாம் வாங்க 29

  கி. ராஜநாராயணனின் சிறுகதை கனிவு  [மேலும் படிக்க]

மனுஷ்யபுத்திரனின் பசித்த பொழுது - வாசிக்கலாம் வாங்க 28

மனுஷ்யபுத்திரனின் பசித்த பொழுது – வாசிக்கலாம் வாங்க 28

பசித்த பொழுது கவிதைத் தொகுப்பு பசித்த [மேலும் படிக்க]

கவிஞர் ராஜ சுந்தரராஜனின் " நாடோடித் தடம் " - வாசிக்கலாம் வாங்க - 27

கவிஞர் ராஜ சுந்தரராஜனின் ” நாடோடித் தடம் ” – வாசிக்கலாம் வாங்க – 27

நாடோடித் தடம் ” தமிழினி ” [மேலும் படிக்க]

சாருநிவேதிதாவின் " எக்ஸைல் " - வாசிக்கலாம் வாங்க 26 - ஷஹி

சாருநிவேதிதாவின் ” எக்ஸைல் ” – வாசிக்கலாம் வாங்க 26 – ஷஹி

சாருநிவேதிதா வின் எக்ஸைல் புத்தக விமர்சனம் [மேலும் படிக்க]

எம் . ஏ . சுசீலாவின் " தேவந்தி " - வாசிக்கலாம் வாங்க - 24

எம் . ஏ . சுசீலாவின் ” தேவந்தி ” – வாசிக்கலாம் வாங்க – 24

“மொழியெனும் தேவதையோடு எப்போதும் இருக்கும்” சுசீலாம்மாவின் [மேலும் படிக்க]

அபி யின்   " கதை சொல்லப் போறேன் " வாசிக்கலாம் வாங்க - 23

அபி யின் ” கதை சொல்லப் போறேன் ” வாசிக்கலாம் வாங்க – 23

அபிமன்யு ராஜராஜனின் “கதை சொல்லப் போறேன்” [மேலும் படிக்க]