/* ]]> */
ஆடு மாடுகள் கூட வறுமைக் கோட்டிற்கு மேல் - Gitanjali

ஆடு மாடுகள் கூட வறுமைக் கோட்டிற்கு மேல் – Gitanjali

ஆடு மாடுகள் கூட வறுமைக் கோட்டிற்கு [மேலும் படிக்க]

ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு ஒரு தேசிய அவமானம்

ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு ஒரு தேசிய அவமானம்

இந்தியாவில் 42 % குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து [மேலும் படிக்க]

உலகின் பவர்ஃபுல் பெண்கள்..2..ஓப்ரா வின்ஃப்ரே!

உலகின் பவர்ஃபுல் பெண்கள்..2..ஓப்ரா வின்ஃப்ரே!

ஓப்ரா வின்ஃப்ரே, ஜனவரி 24, 1954 [மேலும் படிக்க]

சில்க் சுமிதா..."அவளுக்கு ஓர் ஆடை"...

சில்க் சுமிதா…”அவளுக்கு ஓர் ஆடை”…

‘விஜயலச்சுமி’ என்ற இயற் பெயருடைய சில்க் [மேலும் படிக்க]

மக்சீம் கார்க்கியின் "தாய்"...வாசிக்கலாம் வாங்க....

மக்சீம் கார்க்கியின் “தாய்”…வாசிக்கலாம் வாங்க….

மாபெரும் ருஷ்ய எழுத்தாளரான மக்சீம் கார்க்கியின் [மேலும் படிக்க]