/* ]]> */
மாற்றான் படத்தில் டபுள் ரோல் சூர்யா

மாற்றான் படத்தில் டபுள் ரோல் சூர்யா

மாற்றான் படத்தில் டபுள் ரோல் சூர்யா [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - ராஜராஜ சோழன் நான்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – ராஜராஜ சோழன் நான்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: ராஜராஜ [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: கண்ணன் [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - மண்ணில் இந்த காதல் இன்றி

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – மண்ணில் இந்த காதல் இன்றி

காலை வணக்கம் இன்று : மண்ணில் [மேலும் படிக்க]