/* ]]> */
இறையன்புவின்"முகத்தில் தெளித்த சாரல்"ரசித்ததில் பிடித்தது-10

இறையன்புவின்”முகத்தில் தெளித்த சாரல்”ரசித்ததில் பிடித்தது-10

ஹைக்கூ –மிகச் சில வார்த்தைகளில், மிகச் [மேலும் படிக்க]

பா. விஜயின் "ஐஸ் கட்டி அழகி" ரசித்ததில் பிடித்தது- 9

பா. விஜயின் “ஐஸ் கட்டி அழகி” ரசித்ததில் பிடித்தது- 9

அவள் எழுதுகிறாள்… அவன் கொஞ்சம் கறுப்பு.. [மேலும் படிக்க]

“வைரமுத்துவின் பாற்கடல்”..ரசித்ததில் பிடித்தது-2

“வைரமுத்துவின் பாற்கடல்”..ரசித்ததில் பிடித்தது-2

“கேள்விகள் சாவிகள் ; பூமியின் புதிர்களை,வாழ்வின் [மேலும் படிக்க]