/* ]]> */
கமல் படத்தில் யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் இசை

கமல் படத்தில் யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் இசை

இளைய ராஜா இசையில் வெளிவந்த கமல் [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - பேசுகிறேன் பேசுகிறேன்

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – பேசுகிறேன் பேசுகிறேன்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் : [மேலும் படிக்க]