/* ]]> */
இன்று விக்கிபீடியா விபரீதம் - ஏன் ? சோபா பீபா சட்டங்களின் ஆதிக்கம்

இன்று விக்கிபீடியா விபரீதம் – ஏன் ? சோபா பீபா சட்டங்களின் ஆதிக்கம்

விக்கிபீடியா இன்று தகவல் தர மறுப்பது [மேலும் படிக்க]

ஃபேஸ்புக் கூகுள் ப்ளஸ் சமுதாய தளங்கள் இந்தியாவில் தடையா  - அமைச்சர் எச்சரிக்கை

ஃபேஸ்புக் கூகுள் ப்ளஸ் சமுதாய தளங்கள் இந்தியாவில் தடையா – அமைச்சர் எச்சரிக்கை

ஃபேஸ்புக் கூகுள் ப்ளஸ் போன்ற சமூக [மேலும் படிக்க]