/* ]]> */
அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 9

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 9

                        தால் ஏரி அழகு ஏரியைத் [மேலும் படிக்க]

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 8

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 8

ஸ்ரீநகர் ஓம் நமசிவாய! ஸ்ரீநகர் சங்கராச்சாரியார் [மேலும் படிக்க]

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 7

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 7

ஈசனின்ஆசிர்வாதத்தால் பனி லிங்கம் தரிசனம் நல்லபடியாக [மேலும் படிக்க]

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 5

அமர்நாத் வைஷ்ணவோதேவி யாத்திரை 5

பால்டால் அமர்நாத்யாத்திரையின் போதுகுறிப்பிடப்படவேண்டியஅம்சங்களில் ஒன்று–உணவு பற்றியதாகும் [மேலும் படிக்க]

திருக்கயிலாய மானசரோவர் முக்தினாத் யாத்திரை 5 - பாபா நளினி

திருக்கயிலாய மானசரோவர் முக்தினாத் யாத்திரை 5 – பாபா நளினி

திபெத்-உலகிலேயே மிக உயர்ந்த பீடபூமி இந்தப் [மேலும் படிக்க]

திருக்கயிலாய,மானசரோவர்,முக்தினாத் யாத்திரை- பயணக் கட்டுரைத் தொடர் - 1 - பாபா நளினி

திருக்கயிலாய,மானசரோவர்,முக்தினாத் யாத்திரை- பயணக் கட்டுரைத் தொடர் – 1 – பாபா நளினி

எனக்கு  வேண்டும்  வரங்களை இசைப்பேன்  கேளாய் [மேலும் படிக்க]