/* ]]> */
தேர்தல் முடிவுகள் -  காங்கிரஸை  "கை" கழுவிய மக்கள் ... - அனந்து ...

தேர்தல் முடிவுகள் – காங்கிரஸை “கை” கழுவிய மக்கள் … – அனந்து …

உத்திரபிரதேசம் , பஞ்சாப் , உத்ராகந்த் [மேலும் படிக்க]

ஊழலை எதிர்க்க அத்வானி ரத யாத்திரை - கார்ட்டூன்

ஊழலை எதிர்க்க அத்வானி ரத யாத்திரை – கார்ட்டூன்

ஊழலை எதிர்க்க அத்வானி ரத யாத்திரை [மேலும் படிக்க]