/* ]]> */
மணிவண்ணன் சாவுக்கு  பாரதிராஜா தான் காரணமா ?

மணிவண்ணன் சாவுக்கு பாரதிராஜா தான் காரணமா ?

மணிவண்ணன் சாவுக்கு  பாரதிராஜா தான் காரணமா [மேலும் படிக்க]

மீண்டும் தயாரிப்பாளருக்கு ஃபோன் போடும் நடிகை சோனா

மீண்டும் தயாரிப்பாளருக்கு ஃபோன் போடும் நடிகை சோனா

 மீண்டும் தயாரிப்பாளருக்கு ஃபோன் போடும் நடிகை [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - கொடியிலே மல்லியப் பூ

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – கொடியிலே மல்லியப் பூ

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் :கொடியிலே [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - தென்மேற்குப் பருவக் காற்று

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – தென்மேற்குப் பருவக் காற்று

ஹாய் காலை வணக்கம்… இன்றைய பாடல்: [மேலும் படிக்க]

சினிமாஞ்சலி - காந்திமதி - விரசம் சரசம் தாண்டிய வட்டார நடிகை

சினிமாஞ்சலி – காந்திமதி – விரசம் சரசம் தாண்டிய வட்டார நடிகை

சினிமாஞ்சலி – காந்திமதி – விரசம் [மேலும் படிக்க]

பழைய சினிமா கதைகள் - முதன் முதலாக

பழைய சினிமா கதைகள் – முதன் முதலாக

எஸ்.பி.பி பாடின “நிறம் மாறாத பூக்கள்” [மேலும் படிக்க]

ரயில் ஸ்நேகம் - பாகம் இரண்டு - கடலோரக் கவிதைகள்

ரயில் ஸ்நேகம் – பாகம் இரண்டு – கடலோரக் கவிதைகள்

அந்த கேத்தி ரயில் நிலையத்திலிருந்து கொஞ்சம் [மேலும் படிக்க]