/* ]]> */
உலக ஒளி உலா தாயாய் தாங்கும் தாளக்கரை நரசிம்மர்

உலக ஒளி உலா தாயாய் தாங்கும் தாளக்கரை நரசிம்மர்

தாயாய் தாங்கும் தாளக்கரை நரசிம்மர் தாயினும் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா நொடியில் கோடி வரமருளும் நிமிஷாம்பாள்

உலக ஒளி உலா நொடியில் கோடி வரமருளும் நிமிஷாம்பாள்

நொடியில் கோடி வரமருளும் நிமிஷாம்பாள்   [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா அரைக்காசு அம்மன் - ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர்

உலக ஒளி உலா அரைக்காசு அம்மன் – ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர்

அரைக்காசு அம்மன் – ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா ராஜயோகமருளும் ஸ்ரீ ராஜ மாதங்கி

உலக ஒளி உலா ராஜயோகமருளும் ஸ்ரீ ராஜ மாதங்கி

ராஜயோகமருளும் ஸ்ரீ ராஜ மாதங்கி ஸ்ரீ ராஜ [மேலும் படிக்க]

கொள்ளை கொள்ளும் கொல்லிமலைச் சாரல் - இராஜராஜேஸ்வரி

கொள்ளை கொள்ளும் கொல்லிமலைச் சாரல் – இராஜராஜேஸ்வரி

கொள்ளை கொள்ளும் கொல்லிமலைச் சாரல் பற்றி [மேலும் படிக்க]