/* ]]> */
தந்தையால் விற்கப்பட்டு ஒரே நாளில் ஒன்பது பேருடன் - கேரளா செக்ஸ் கொடுமை

தந்தையால் விற்கப்பட்டு ஒரே நாளில் ஒன்பது பேருடன் – கேரளா செக்ஸ் கொடுமை

தந்தையால் விற்கப்பட்டு ஒரே நாளில் ஒன்பது [மேலும் படிக்க]

நானும் எழுதுவேன் காதல்!

நானும் எழுதுவேன் காதல்!

அப்படித்தான்… பொன் மீன்கள் நீந்திய.. அந்த [மேலும் படிக்க]

"குப்பை".....குறும்படம் கூறும் செய்தி!

“குப்பை”…..குறும்படம் கூறும் செய்தி!

குறும்படங்கள் மேல் எப்போதும் ஓர் ஆர்வம் [மேலும் படிக்க]

நீ நதி(யா) போல ஓடிக் கொண்டிரு...

நீ நதி(யா) போல ஓடிக் கொண்டிரு…

“பூவே பூச்சூடவா”வில், தமிழில் அறிமுகமாகி,ஒரு சுற்று [மேலும் படிக்க]