/* ]]> */
உலக ஒளி உலா நொடியில் கோடி வரமருளும் நிமிஷாம்பாள்

உலக ஒளி உலா நொடியில் கோடி வரமருளும் நிமிஷாம்பாள்

நொடியில் கோடி வரமருளும் நிமிஷாம்பாள்   [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா கணபதி சரணம்

உலக ஒளி உலா கணபதி சரணம்

கணபதி சரணம்! கணபதி சரணம்!! வினாயகனே [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளிஉலா வரங்களை வர்ஷிக்கும் ஸ்ரீ வராஹி

உலக ஒளிஉலா வரங்களை வர்ஷிக்கும் ஸ்ரீ வராஹி

வரங்களை வர்ஷிக்கும் ஸ்ரீ வராஹி நாயகி, நான்முகி நாராயணி [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா ராஜயோகமருளும் ஸ்ரீ ராஜ மாதங்கி

உலக ஒளி உலா ராஜயோகமருளும் ஸ்ரீ ராஜ மாதங்கி

ராஜயோகமருளும் ஸ்ரீ ராஜ மாதங்கி ஸ்ரீ ராஜ [மேலும் படிக்க]

ஆடியில் தேடி வரும் அன்பு அன்னை

ஆடியில் தேடி வரும் அன்பு அன்னை

ஆடி என்றாலே அம்மன் நினைவு ஆன்மீக [மேலும் படிக்க]

ஆன்மீகம் சென்னையில் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய கோயில்கள்

ஆன்மீகம் சென்னையில் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய கோயில்கள்

  1. மருந்தீஸ்வரர்கோவில்:- இத் திருத்தலம் [மேலும் படிக்க]

ரஜினியின் ராணா தமிழ் பெயரா? - கலைஞர் பதில்

ரஜினியின் ராணா தமிழ் பெயரா? – கலைஞர் பதில்

முதல்வர் கலைஞருடன் ஒரு கற்பனை பேட்டி [மேலும் படிக்க]