/* ]]> */
உலக ஒளி உலா  அச்சம் தீர்க்கும் அஞ்சு வட்டத்தம்மன்

உலக ஒளி உலா அச்சம் தீர்க்கும் அஞ்சு வட்டத்தம்மன்

அச்சம் தீர்க்கும் அஞ்சு வட்டத்தம்மன் மின்னு [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா சௌபாக்கியம் அருளும்  கௌரி நோன்பு

உலக ஒளி உலா சௌபாக்கியம் அருளும் கௌரி நோன்பு

சௌபாக்கியம் அருளும் கௌரி நோன்பு பெண்டான் [மேலும் படிக்க]

ஆன்மீகம் சென்னையில் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய கோயில்கள்

ஆன்மீகம் சென்னையில் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய கோயில்கள்

  1. மருந்தீஸ்வரர்கோவில்:- இத் திருத்தலம் [மேலும் படிக்க]