/* ]]> */
உலக ஒளி உலா  அன்பென்ற மழையிலே

உலக ஒளி உலா அன்பென்ற மழையிலே

 உலக ஒளி உலா அன்பென்ற மழையிலே [மேலும் படிக்க]

"அழுந்தொறும் அணைக்கும்...." - சிறுகதை - ஷஹி

“அழுந்தொறும் அணைக்கும்….” – சிறுகதை – ஷஹி

காலையில் அழுது முகம் வீங்கிக் கிளம்பிய [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - நதியில் ஆடும் பூவனம்

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – நதியில் ஆடும் பூவனம்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: நதியில் [மேலும் படிக்க]

சொஸ்தக் களிம்பு - சிறுகதை

சொஸ்தக் களிம்பு – சிறுகதை

ஜிகு ஜிகுவென்ற வேலைப்பாட்டுப் புடவைகளும் அள்ளிப்போட்டிருந்த [மேலும் படிக்க]

இஞ்சி - சுக்கு - நன்மைகள் - உலக ஒளி உலா  மிஞ்சிய பலன் தரும் இஞ்சி

இஞ்சி – சுக்கு – நன்மைகள் – உலக ஒளி உலா மிஞ்சிய பலன் தரும் இஞ்சி

மிஞ்சிய பலன் தரும் இஞ்சி   [மேலும் படிக்க]

நம் கானங்களின் நினைவு நாளில் - கவிதை - ஷஹி

நம் கானங்களின் நினைவு நாளில் – கவிதை – ஷஹி

நம் பாடல் பெட்டிகளின் சாவிகளை நாம் [மேலும் படிக்க]

தன்னம்பிக்கை + மன உறுதி = கிரன்மஜூம்தர் ஷா - மாதங்கி

தன்னம்பிக்கை + மன உறுதி = கிரன்மஜூம்தர் ஷா – மாதங்கி

மன உறுதி, தன்னம்பிக்கை மற்றும் தைரியத்தின் [மேலும் படிக்க]

ஆடித்தள்ளுபடியும் அமெரிக்க ஆன்சைட் மாப்பிள்ளைகளும் - குழலன்

ஆடித்தள்ளுபடியும் அமெரிக்க ஆன்சைட் மாப்பிள்ளைகளும் – குழலன்

ஆடித்தள்ளுபடியும்.. சில அமெரிக்க ஆன்சைட் (Onsite) மாப்பிள்ளைகளும்.. [மேலும் படிக்க]

வாஸ்து வீடு  வீட்டின் அறைகள் வாஸ்து அமைப்பு

வாஸ்து வீடு வீட்டின் அறைகள் வாஸ்து அமைப்பு

வாஸ்து வாஸ்து வீடு  நுழைவாயில் பூஜையறை [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - உன் பார்வையில்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – உன் பார்வையில்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் : [மேலும் படிக்க]