/* ]]> */
கடல் பாசி புட்டிங்

கடல் பாசி புட்டிங்

  கடல் பாசியை அகர் அகர் [மேலும் படிக்க]

இறை(அ)ஞ்சுகிறேன்.. (கவிதை)

இறை(அ)ஞ்சுகிறேன்.. (கவிதை)

தந்தைக்கு அஞ்சி தாயை நாடும் பிள்ளையைப் [மேலும் படிக்க]

நோன்பு திறக்க உப்பும், அப்பாக்களின் அன்பும்

நோன்பு திறக்க உப்பும், அப்பாக்களின் அன்பும்

உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சாந்தியும் சமாதானமும் [மேலும் படிக்க]

நோன்பா? வாங்க சமைக்கலாம்..

நோன்பா? வாங்க சமைக்கலாம்..

“Blessed is the family that [மேலும் படிக்க]