/* ]]> */
ராணா வில் சூப்பர் ஸ்டார் ரோலில் தல?

ராணா வில் சூப்பர் ஸ்டார் ரோலில் தல?

1. உச்ச ஹீரோ நடிக்கத் தயாராயிட்டாலும், [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - கண்ணா உனைத் தேடுகிறேன்

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – கண்ணா உனைத் தேடுகிறேன்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: கண்ணா [மேலும் படிக்க]

நீ நதி(யா) போல ஓடிக் கொண்டிரு...

நீ நதி(யா) போல ஓடிக் கொண்டிரு…

“பூவே பூச்சூடவா”வில், தமிழில் அறிமுகமாகி,ஒரு சுற்று [மேலும் படிக்க]