/* ]]> */
அது ஒரு காதல் மழைக்காலம்…

அது ஒரு காதல் மழைக்காலம்…

காதல் மழைக்காலம்…
குடையாய் வருவாயா?
இல்லை..
மழையாய் வருவாயா?

உமா மகேஸ்வரியின் "மரப்பாச்சி"…வாசிக்கலாம் வாங்க

உமா மகேஸ்வரியின் “மரப்பாச்சி”…வாசிக்கலாம் வாங்க

உமா மகேஸ்வரி..ஆங்கில இலக்கியத்தில் முதுகலைப் பட்டம் [மேலும் படிக்க]