/* ]]> */
என்பும் உரியது - கவிதை - ஷஹி

என்பும் உரியது – கவிதை – ஷஹி

( pic courtesy buy and [மேலும் படிக்க]

கண்களில் விழுந்தாய் - கவிதை - அனந்து

கண்களில் விழுந்தாய் – கவிதை – அனந்து

கண்களில் விழுந்தாய் காதலில் கரைந்தாய்.. சந்தோசம் [மேலும் படிக்க]