/* ]]> */
தாய்மையின் தேடல் - கவிதை - சாகம்பரி

தாய்மையின் தேடல் – கவிதை – சாகம்பரி

தாய்மையின் தேடல்  நொடிக்கொரு முறை எந்தன் [மேலும் படிக்க]

மை ஸிஸ்டர்ஸ் கீப்பர் (my sister's keeper) திரைவிமர்சனம்-உடல் உறுப்பு தானமும், அதன் இன்னொரு கோணமும்!

மை ஸிஸ்டர்ஸ் கீப்பர் (my sister’s keeper) திரைவிமர்சனம்-உடல் உறுப்பு தானமும், அதன் இன்னொரு கோணமும்!

மை ஸிஸ்டர்’ஸ் கீப்பெர் (MY SISTER’S [மேலும் படிக்க]