/* ]]> */

நித்யஸ்ரீ மகாதேவன் கணவர் தற்கொலை- நித்யஸ்ரீயும் தற்கொலை முயற்சி

கூவத்தில் குதித்து பாடகி நித்யஸ்ரீ மகாதேவன் [மேலும் படிக்க]

+2 மாணவி தற்கொலை முயற்ச்சி  -  தீர்வு என்ன?

+2 மாணவி தற்கொலை முயற்ச்சி – தீர்வு என்ன?

+2 மாணவி தற்கொலை முயற்ச்சி  - [மேலும் படிக்க]

பேய்கள் உடுத்தும் பச்சை- (கவிதை)

பேய்கள் உடுத்தும் பச்சை- (கவிதை)

  ஓவியப் பட்டறை ஒன்றில் ரங்கோலியில்  [மேலும் படிக்க]

உயிர் வாதை...(சிறுகதை)

உயிர் வாதை…(சிறுகதை)

தனிமையும் வாழ்வின் துயரமும் தோள்களில் நுகத்தடியாய்க் [மேலும் படிக்க]