/* ]]> */
நவம்பர் 26  - சிறுகதை - சபீனா

நவம்பர் 26 – சிறுகதை – சபீனா

“அனி…பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் தீர போகுது [மேலும் படிக்க]

இன்று ஒரு நாள் மட்டும் - சிறுகதை

இன்று ஒரு நாள் மட்டும் – சிறுகதை

இன்று ஒரு நாள் மட்டும் கடந்து [மேலும் படிக்க]

திரு திருடா - சிறுகதை - அபி -  tamil short story

திரு திருடா – சிறுகதை – அபி – tamil short story

திரு திருடா – சிறுகதை – [மேலும் படிக்க]

"அழுந்தொறும் அணைக்கும்...." - சிறுகதை - ஷஹி

“அழுந்தொறும் அணைக்கும்….” – சிறுகதை – ஷஹி

காலையில் அழுது முகம் வீங்கிக் கிளம்பிய [மேலும் படிக்க]

சொஸ்தக் களிம்பு - சிறுகதை

சொஸ்தக் களிம்பு – சிறுகதை

ஜிகு ஜிகுவென்ற வேலைப்பாட்டுப் புடவைகளும் அள்ளிப்போட்டிருந்த [மேலும் படிக்க]

எலி முக விழிப்பு - நகைச்சுவை சிறுகதை - அபி

எலி முக விழிப்பு – நகைச்சுவை சிறுகதை – அபி

இந்தக் கதை என் அபிமான எழுத்தாளர் [மேலும் படிக்க]