/* ]]> */

காதல் கவிதை – எழுதி வாசிப்பது பால் ஆரோக்கியம்

இரு பறவைகள் ஒரு காதல் .. [மேலும் படிக்க]

வரிசை தப்பிய பாடல் - கவிதை

வரிசை தப்பிய பாடல் – கவிதை

  மிகவும் பயந்திருந்த விழிகளில் வழி [மேலும் படிக்க]

புதியதும் மேலும் புதிய ஒன்றும் - கவிதை - ஷஹி

புதியதும் மேலும் புதிய ஒன்றும் – கவிதை – ஷஹி

  ஷஹியின் கவிதைகள் ஆழ்மனசுக் கவிதைகள்… [மேலும் படிக்க]

இதய தீபாவளி - காதல் கவிதை - அபி

இதய தீபாவளி – காதல் கவிதை – அபி

காதல் கவிதைகள் எழுதுவதில் மன்னன் அபியின் [மேலும் படிக்க]

என் கண்ணீர் பிடிக்கும் கோப்பை . . ஷஹி

என் கண்ணீர் பிடிக்கும் கோப்பை . . ஷஹி

  நீ சஞ்சரிக்கும் வெளிகளின் தூரம் [மேலும் படிக்க]

தொலைந்த அவள் முகம்.. - கவிதைப்போட்டி கவிதை - அபி

தொலைந்த அவள் முகம்.. – கவிதைப்போட்டி கவிதை – அபி

  வண்ணங்களால் பாதி மறைந்த பெண் [மேலும் படிக்க]