/* ]]> */
கவிந்த இருள் - கவிதை - ஷஹி

கவிந்த இருள் – கவிதை – ஷஹி

  ( pic crtsy – [மேலும் படிக்க]

என்பும் உரியது - கவிதை - ஷஹி

என்பும் உரியது – கவிதை – ஷஹி

( pic courtesy buy and [மேலும் படிக்க]

ஒரு புல்வெட்டி வாங்கச் சென்ற போது தெரிய வந்தவை - கவிதை - ஷஹி

ஒரு புல்வெட்டி வாங்கச் சென்ற போது தெரிய வந்தவை – கவிதை – ஷஹி

  வரம்பின்றி வளர்ந்துவிடும் புல்தரையைச்சமன் செய்ய [மேலும் படிக்க]

கடுங்கருப்பின் ஒரு புர்கா - கவிதை - ஷஹி

கடுங்கருப்பின் ஒரு புர்கா – கவிதை – ஷஹி

  அகன்ற கழுத்தின் புர்கா.. ஆரங்கள் [மேலும் படிக்க]

திருநங்கை - கவிதை - முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

திருநங்கை – கவிதை – முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

திருநங்கை ! ஆண் தேவதைகள் நாங்கள்! [மேலும் படிக்க]

எழுத்து வட்டம் - கவிதை - அபி

எழுத்து வட்டம் – கவிதை – அபி

எழுத்து வட்டம் – கவிதை – [மேலும் படிக்க]

உனக்கான என் வானவில் - கவிதை - வீரை. பி . இளஞ்சேட்சென்னி

உனக்கான என் வானவில் – கவிதை – வீரை. பி . இளஞ்சேட்சென்னி

வனாந்தரங்களையும் மனித சஞ்சாரமற்ற பிரதேசங்களையும் முதிய [மேலும் படிக்க]

சென்னையில் எஸ்.ராவின் இலக்கியச் சொற்பொழிவு

சென்னையில் எஸ்.ராவின் இலக்கியச் சொற்பொழிவு

23.11.2011 அன்று சென்னை ரஷ்ய கலாச்சார [மேலும் படிக்க]

கருணை மட்டறுப்பு -  கவிதை - ஷஹி

கருணை மட்டறுப்பு – கவிதை – ஷஹி

சம்பாஷணைகளின் முடிவிலான மௌனங்கள் பதட்டம் தெறிக்கும் [மேலும் படிக்க]

நம் கானங்களின் நினைவு நாளில் - கவிதை - ஷஹி

நம் கானங்களின் நினைவு நாளில் – கவிதை – ஷஹி

நம் பாடல் பெட்டிகளின் சாவிகளை நாம் [மேலும் படிக்க]